Unutmadık | Unutmayacağız | Hep Hatırlayacağız  #unutmayacağız | Kimler Geldi Kimler Geçti….. Unutmadık | Unutmayacağız | Hep Hatırlayacağız #unutmayacağız | Kimler Geldi Kimler Geçti…..

23-Jan-2019
Toplam: 1851 biyografi

Geçmişten Günümüze Başbakanlarımız

Kategori @Genel
Dogum Tarihi 00.00.0000
Ölüm Tarihi 00.00.0000
Öleli tam 23 gün 1 ay 2019 yil Olmus :(
Görüntülenme: 1.133
Paylaş

Biyografisi


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Atatürk Araştırma Merkezi
http://www.atam.gov.tr Dönem

FEVZİ PAŞA (ÇAKMAK)
İSTANBUL – 1876, Ali Sırrı – Harp Akademisi – Fransızca, Almanca, İngilizce – Askerlik – Harbiye Nazırı – I inci Dönem Kozan, 2(İstifa: 1.11.1924), 8 inci Dönem İstanbul Milletvekili – Müdafaai Milliye Vekili, İcra Vekilleri Heyeti Reisi, Erkânı Harbiye Umumiye Vekili – Evli, 1 Çocuk. Ölümü: 10.4.1950 Dönem

HÜSEYİN RAUF BEY (ORBAY)
İSTANBUL – 1881, Mehmet Muzaffer – Deniz Harp Okulu – İngilizce, Fransızca – Askerlik- Bahriye Nazırı, Bahriye Miralayı – Os. M. M. 4 üncü Dönem Sivas, Temsil Heyeti Azası – I inci Dönem Sivas, II nci Dönem İstanbul, VI ncı Dönem Kastamonu Milletvekili (Londra Sefiri olması nedeni ile istifa: 16.3.1942) – TBMM Başkanvekili – Nafıa Vekili, İcra Vekilleri Heyeti Reisi – Bekâr. Ölümü: 1967 Dönem

ALİ FETHİ BEY (OKYAR)http://unutmayacagiz.com/
PİRLEPE – 1881, İsmail – Harp Akademisi – Fransızca, İngilizce – Askerlik ve Diplomasi – Londra Büyükelçisi – Dahiliye Nazırı Esbakı – Os. M.M. 2 nci Dönem Manastır, 3 üncü Dönem İstanbul – I ve II nci Dönem İstanbul, III üncü Dönem (Ara Seçim) Gümüşhane, V, VI, VII nci Dönem Bolu Milletvekili – TBMM Başkanı – Dahiliye Vekili, İcra Vekilleri Heyeti Reisi, Müdafaai Milliye, Adalet Vekili, Başbakan – Evli, 2 Çocuk. Ölümü : 7.5.1943 Dönem

İSMET PAŞA (İNÖNÜ)http://unutmayacagiz.com/
İZMİR – 1884, Mehmet Reşit – Harp Akademisi – Almanca, Fransızca ve İngilizce – Askerlik – Erkânı Harp – I inci Dönem Edirne, II, III, IV, V, IX, X, XI, 1, 2, 3, üncü Dönem Malatya (İstifa: 20.11.1972) VI, VII, VIII inci Dönem Ankara Milletvekili – K. M. Cumhuriyet Halk Parsiti Tem. (6.1.1961-15.10.1961) – C.S. Tabii Üyesi (20.11.1972- 25.12.1973) – CHP Genel Başkanı – Muvakkat İcra Encümeni, Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili, Hariciye Vekili, Başbakan, Reisicumhur – Evli, 3 Çocuk. Ölümü: 25.12.1973 Dönem
01.HÜKÜMET –
02.HÜKÜMET –
04.HÜKÜMET –
05.HÜKÜMET –
06.HÜKÜMET –
07.HÜKÜMET –
08.HÜKÜMET –
26.HÜKÜMET –
27.HÜKÜMET –
28.HÜKÜMET –

MAHMUT CELAL BAYARhttp://unutmayacagiz.com/
GEMLİK – 1884, Abdullah Fehmi – Özel – Fransızca -Bankacılık -İzmir İttihadı Terakki Katibi Mesulü – OS.M.M. 4 üncü Dönem Saruhan – I inci Dönem Saruhan, II, III, IV, V ve VII inci Dönem İzmir, VIII, IX, X, XI inci Dönem İstanbul Milletvekili – İktisat, Mübadele, İmar ve İskan Bakanı, BAşbakan, Cumhurbaşkanı – Evli, 3 Çocuk. Ölümü : 22.8.1986.. Dönem
09.HÜKÜMET –
10.HÜKÜMET –

REFİK SAYDAM
İSTANBUL – 1881, Ahmet – Askeri Tıbbiye – Almanca, Fransızca – Emrazi Dahiliye- Darülfünun Tıp Fakültesi Müderrisi – I inci Dönem Bayazıt, II, III, IV, V, VI ncı Dönem İstanbul Milletvekili – Sıhhiye Muavenet İçtimaiye, Sıhhiye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet, Dahiliye Vekili, Başbakan – Bekâr. Ölümü : 7.7.1942 Dönem
11.HÜKÜMET –
12.HÜKÜMET –

AHMET FİKRİ TÜZER
ŞUMNU – 1878, İsmail – Tıbbiye – Fransızca – Doktor, Kuleli As. Lisesi Öğretmeni, Sıhhiye Vekaleti Müsteşarı – III, IV, V, VI ncı Dönem Erzurum Milletvekili – Dahiliye Vekili – Bekar. Ölümü:16.8.1942 Dönem
12.HÜKÜMET –

ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU
ÖDEMİŞ – 1887, Mehmet Tevfik – Mülkiye ve Cenevre Darülfünunu Siyasi ve Ekonomi Şb. – Fransızca – Hukuk ve İktisat – Çiftçi – Os. M. M. 4 üncü Dönem İzmir – II, III, IV, V, VI, VII ve VIII inci Dönem İzmir Milletvekili – Eğitim, Maliye, Adalet ve Dışişleri Bakanı, Başbakan – TBMM Başkanı – Evli, 3 Çocuk. Ölümü:27.12.1953 Dönem
13.HÜKÜMET –
14.HÜKÜMET –

MEHMET RECEP PEKER
İSTANBUL – 1889, Mustafa – Harp Akademisi – Fransızca, Almanca – Askerlik, İdare – Erkanı Harbiye Binbaşı, Erkanı Harbiye D. 2. Şb. Müd., B. M. M. Başkatibi – II, III, IV, V, VI ve VII nci Dönem Kütahya, VIII inci Dönem İstanbul Milletvekili – İçişleri, Savunma, Bayındırlık Bakanı, Başbakan – Evli, 5 Çocuk. Ölümü:2.4.1950 Dönem
15.HÜKÜMET –

HASAN SAKAhttp://unutmayacagiz.com/
TRABZON – 1886, Yunus – Mülkiye, Paris Ulumu Siyasiye – Fransızca – Ekonomi ve Maliye – Varidat Memuru, Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fak. Prof. – Os. M. M. 4 üncü Dönem Trabzon – I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX uncu Dönem Trabzon Milletvekili – TBMM Başkanvekili – Maliye, İktisat, Ticaret ve Dışişleri Bakanı, Başbakan – Evli, 3 Çocuk. Ölümü:29.7.1960 Dönem
16.HÜKÜMET –
17.HÜKÜMET –

ŞEMSETTİN GÜNALTAY
KEMALİYE – 1883, ETEM – YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULU VE LOZAN ÜNİ. İHTİSAS – FRANSIZCA, ARAPÇA, FARSÇA – EĞİTİM VE İDARE, ORD. PORF. DR., EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ, İSTANBULBELEDİYE BŞK.V. – OS.M.M 3 ÜNCÜ DÖNEM ERTUĞRUL – II (ARA SEÇİM), III, IV, V, VI VE VII İNCİ DÖNEM SİVAS, IX UNCU DÖNEM ERZURUM MİLLETVEKİLİ – TBMM BAŞKANVEKİLİ – K.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİİ TEM. (6.1.1961 – 15.10.1961) – C.S. İSTANBUL ÜYESİ (MECLİSE KATILMADAN VEFAT ETMİŞTİR) – BAŞBAKAN – EVLİ, 2 ÇOCUK. Dönem
18.HÜKÜMET –

ADNAN MENDERES
AYDIN – 1899, Etem – Hukuk – İngilizce – Çiftçi – IV, V, VI Ve VII İnci Dönem Aydın, VIII İnci Dönem Kütahya, IX, X Ve XI İnci Dönem İstanbul Milletvekili – Başbakan – Evli, 3 Çoçuk Dönem
19.HÜKÜMET –
20.HÜKÜMET –
21.HÜKÜMET –
22.HÜKÜMET –
23.HÜKÜMET –

CEMAL GÜRSEL
ERZURUM – 1895, ABİDİN – HARP OKULU, HARP AKADEMİSİ – FRANSIZCA – ASKERLİK – 3. ORDU KOMUTANI, KARA KUVVETLERİ KOMUTANI – MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ VE BAŞKANI (27.5.1960-25.10.1961) – CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ (25.10.1961-26.10.1961), (28.3.1966-14.9.1966) – DEVLET BAŞKANI, BAŞBAKAN VE MİLLİ MÜDAFAA BAKANI, CUMHURBAŞKANI – EVLİ, 1 ÇOCUK. Dönem
24.HÜKÜMET –

EMİN FAHRETTİN ÖZDİLEK
BURSA – 1898, M. Faik – Harp Okulu, Harp Akademisi – Askerlik – 1 inci Ordu Komutanı – Millî Birlik Komitesi Üyesi (27.5.1960 -25.10.1961) – Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi (25.10.1961 – 12.9.1980) – Halkçı Parti Kurucu Üyesi XVII nci Dönem Konya Milletvekili – Milli Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı – Evli, 3 Çocuk. Ölümü : 13.3.1989 Dönem
25.HÜKÜMET –

CEMAL GÜRSEL
ERZURUM – 1895, ABİDİN – HARP OKULU, HARP AKADEMİSİ – FRANSIZCA – ASKERLİK – 3. ORDU KOMUTANI, KARA KUVVETLERİ KOMUTANI – MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ VE BAŞKANI (27.5.1960-25.10.1961) – CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ (25.10.1961-26.10.1961), (28.3.1966-14.9.1966) – DEVLET BAŞKANI, BAŞBAKAN VE MİLLİ MÜDAFAA BAKANI, CUMHURBAŞKANI – EVLİ, 1 ÇOCUK. Dönem
25.HÜKÜMET –

SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ
ŞAM – 1903, MUSTAFA HAYRİ – İSTANBUL ÜNİ. HUKUK FAK. – FRANSIZCA, İNGİLİZCE, ALMANCA – HUKUK, DİPLOMASİ – İSTANBUL ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMİ, BONN, LONDRA, WASHİNTON, MADRİD BÜÜYÜKELÇİSİ – VI, VII, IX UNCU DÖNEM (İSTİFA: 30.100.1952) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ – C. KAYERİ ÜYESİ (15.10.1961-7.6.1966), CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYE (7.6.1966-5.6.1972) – CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI – GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ, BAŞBAKAN – EVLİ, 1 ÇOCUK. Dönem
29.HÜKÜMET –

SÜLEYMAN DEMİREL
ISPARTA – 1924, Yahya – İTÜ İnşaat Fakültesi – İngilizce – İnşaat Yüksek Mühendisi – DSİ Genel Müdürü – II, III, IV, V, XVIII ve XIX uncu Dönem Isparta Milletvekili (16.5.1993 Tarihinde Cumhurbaşkanı Seçilmiş Olduğundan Milletvekilliği Sona ermiştir) – Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi Genel Başkanı – Dışarıdan Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd., Başbakan, Cumhurbaşkanı. Evli.. Dönem
30.HÜKÜMET –
31.HÜKÜMET –
32.HÜKÜMET –
39.HÜKÜMET –
41.HÜKÜMET –
43.HÜKÜMET –
49.HÜKÜMET –

NİHAT ERİM
KANDIRA – 1912, Raif – İstanbul Hukuk Fakültesi, Paris Üni. Hukuk Fak. Doktora – Fransızca, İngilizce – Anayasa ve Devletler Hukuku, Prof.Dr. – Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa ve Devletlerarası Hukuk Profesörü, Dışişleri Hukuk Müşaviri, Avrupa İnsan Hakları Komitesi Üyesi – VII (Ara Seçim), VIII, 1, 2, 3 üncü Dönem Kocaeli (İstifa:10.10.1971) – C. S. Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (14.10.1971-14.10.1977) – Bayındırlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Başbakan – Evli, 2 Çocuk. Ölümü:19.7.1980 Dönem
33.HÜKÜMET –

FERİT MELEN
VAN – 1906, Mahmut Mithat – Ankara Siyasal Bilgiler Okulu – Franszıca – Maliye – Gelirler Genel Müdürü – IX, XI ve XVII nci Dönem Van Milletvekili – K.M. Van İli Temsilcisi (6.1.1961-.25.10.1961) – C.S. Van Üyesi (7.6.1964-14.10.1979), Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (12.7.1980-12.9.1980) -Maliye, Milli Savunma Bakanı, Başbakan – Evli, 2 Çocuk. Ölümü:3.9.1988 Dönem
34.HÜKÜMET –

NİHAT ERİM
KANDIRA – 1912, Raif – İstanbul Hukuk Fakültesi, Paris Üni. Hukuk Fak. Doktora – Fransızca, İngilizce – Anayasa ve Devletler Hukuku, Prof.Dr. – Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa ve Devletlerarası Hukuk Profesörü, Dışişleri Hukuk Müşaviri, Avrupa İnsan Hakları Komitesi Üyesi – VII (Ara Seçim), VIII, 1, 2, 3 üncü Dönem Kocaeli (İstifa:10.10.1971) – C. S. Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (14.10.1971-14.10.1977) – Bayındırlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Başbakan – Evli, 2 Çocuk. Ölümü:19.7.1980 Dönem
34.HÜKÜMET –

MEHMET NAİM TALU
İSTANBUL – 1919, Mehmet Nizamettin – İstanbul Üni. İktisat Fakültesi – İngilizce – Ekonomi, Maliye, Bankacılık – Merkez Bankası Başkanı – C.S. Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (3.7.1972-İstifa:7.7.1976) – Ticaret Bakanı, Başbakan – Evli, 2 Çocuk. Dönem
36.HÜKÜMET –

MUSTAFA BÜLENT ECEVİT
İSTANBUL – 1925, Fahrettin, Nazlı – Robert Kolej – İngilizce – Gazetecilik – Gazeteci – XI, I inci Dönem Ankara, II, III, IV, V, XIX uncu Dönem Zonguldak Milletvekili – Temsilciler Meclisi Üyesi – Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı – Çalışma Eski Bakanı ve Eski Başbakan- Evli. Dönem
37.HÜKÜMET –
40.HÜKÜMET –
42.HÜKÜMET –
56.HÜKÜMET –
57.HÜKÜMET –

SADİ IRMAK
SEYDİŞEHİR – 1904, Sabri – İstanbul Üni. Hukuk Fak., Berlin Tıp Fak. – Almanca, Fransızca – Fizyoloji, Ord. Prof. Dr. – İstanbul ve Münih Üni. Ord. Prof. Dr., Fizyoloji Kürsüsü ve Atatürk Enstitüsü Başkanı – VII, VIII inci Dönem Konya Milletvekili – C. S. Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (8.6.1974-8.6.1980) – Danışma Meclisi Konya Üyesi (15.10.1981-6.12.1983) – Danışma Meclisi Başkanı – Çalışma Bakanı, Başbakan – Evli, 2 Çocuk. Ölümü:11.11.1990 Dönem
38.HÜKÜMET –

BÜLENT ULUSU
ÜSKÜDAR – 1923, MEHMET SALİH – DENİZ HARP OK., DENİZ HARP AKADEMİSİ – İNGİLİZCE, İTALYANCA – ASKERLİK – ORAMİRAL, DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI – XVII İNCİ DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ – DIŞARIDAN BAŞBAKAN – EVLİ, 1 ÇOCUK.
Dönem
44.HÜKÜMET –

TURGUT ÖZAL
MALATYA – 1927, Mehmet – İTÜ – İngilizce – Elektrik Yük.Müh., Ekonomi, Yönetici – DPT ve Başbakanlık Müsteşarı, Dünya Bankası Müşavirliği, Anavatan Partisi Kurucu Üyesi ve Genel Başkanı – XVII ve XVIII inci Dönem İstanbul Milletvekili (31.10.1989 tarihinde Cumhurbaşkanı seçilmiş olduğundan Milletvekilliği sona ermiştir.) – Dışarıdan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Başbakan – Cumhurbaşkanı – Evli, 3 Çocuk. Ölümü:17.4.1993 Dönem
45.HÜKÜMET –
46.HÜKÜMET –

YILDIRIM AKBULUT
ERZİNCAN – 1935, Ömer – İstanbulL Üni. Hukuk Fakültesi – Hukuk – Serbest Avukat – XVII, XVIII ve XIX uncu Dönem Erzincan Milletvekili – Anavatan Partisi Genel Başkanı – TBMM Başkanvekili, Başkanı – İçişleri Bakanı, Başbakan – Evli, 3 Çocuk. Dönem
47.HÜKÜMET –

AHMET MESUT YILMAZ
İSTANBUL – 1947, Hasan, Güzide – Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi – Almanca, İngilizce – Ekonomi ve Maliye – Özel Sektör Yöneticisi, Sanayici – Anavatan Partisi Kurucu Üyesi – XVII, XVIII, XIX uncu Dönem Rize Milletvekili – Anavatan Partisi Genel Başkanı Devlet, Kültür ve Turizm, Dışişleri Eski Bakanı, Başbakan – Evli, 2 Çocuk. Dönem
48.HÜKÜMET –
53.HÜKÜMET –
55.HÜKÜMET –

TANSU ÇİLLER
İSTANBUL-1946, Necati, Muazzez – Robert College, Boğaziçi Üniv., University of New Hampshire Master, University of Connecticut Doktora, Yale Üniv. Post Doktora – İngilizce, Almanca – Ekonomi Prof.Dr., Öğretim Üyesi – Boğaziçi Üniv. Ekonomi Profesörü ve Bölüm Başkanı, Dünya Bankası, Sanayi ve Ticaret Odası Kurumu Ekonomi Danışmanı – XIX, XX nci Dönem İstanbul Milletvekili – Devlet, Dışişleri Eski Bakanı ve Başbakan Eski Yardımcısı, Eski Başbakan – Doğru Yol Partisi Genel Başkanı – Evli, 2 Çocuk. Dönem
50.HÜKÜMET –
51.HÜKÜMET –
52.HÜKÜMET –

NECMETTİN ERBAKAN
SİNOP – 1926, Mehmet Sabri – İTÜ Makine Fakültesi, Almanya Aachen Tecniche Hockshule Doktora – Almanca, İngilizce – Makine Yük. Müh., Prof.Dr. – İTÜ Öğretim Üyesi, Türkiye Odalar Birliği Başkanı – III, IV, V ve XIX uncu Dönem Konya Milletvekiliİ – Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi , Refah Partisi Genel Başkanı – Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. – Evli, 3 Çocuk. Dönem
54.HÜKÜMET –

ABDULLAH GÜL
KAYSERİ – 1950, Ahmet Hamdi – İstanbul Üni. İktisat Fakültesi – İngilizce, Arapça – İktisat Doç. Dr. – İslam Kalkınma Bankası İktisat Uzmanı – XIX uncu Dönem Kayseri Milletvekili – Evli, 3 Çocuk. Dönem
58.HÜKÜMET –

RECEP TAYYİP ERDOĞANhttp://unutmayacagiz.com/
İSTANBUL – 1954, Ahmet – Tenzile – Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi – İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı – Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı – Başbakan – Evli, 4 Çocuk. Dönem
59.HÜKÜMET –
60.HÜKÜMET

Kaynak: http://www.basbakanlik.gov.tr/basbakanlar/index.htm

Yorum

Yorum

Kategori:@Genel
Yorum (0)
Etiketler: , , , |

Benzer Biyografiler
Yorum yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


Görüntülenme: Tar?k ?im?ek= 122029, Boran Kaya= 112755, Taner ?ener= 112284, Mimar Sinan= 112059, Tar?k Grcan= 18187, Ferdi Tayfur= 17185, Sevim ?engl= 17055, Latife Saruhan= 17045, nal Grel= 16651, Ali ?en= 16043, Derya Arba?= 15844, Ayd?n Babao?lu= 15840, Cumhuriyetin alt?n kad?nlar?= 15772, Mehmet ?brahim Kurt= 15192, Kaz?m Kartal= 15072,

@Genel, Akademisyen, Devlet Siyaset, Edebiyat Tarih Sanat, İş adamı, Müzik, Olaylar, Sinema Tiyatro, Spor, Yazılı ve Görsel Basın,

Bu ay neler olmuş |iletişim | Biyografi öner | Bağış >>