Abdülhamid II - Kimdir? Biyografisi? Ölüm Tarihi? Doğum Tarihi?
Abdülhamid II nereli? Doğum Tarihi? Ölüm Tarihi?

Abdülhamid II

Doğum Tarihi: 21.09-1842
Ölüm Tarihi: 10.02.1918
Öldügünde 75 yaşındaydı.
Öleli tam: 102 yıl, 0 ay, 9 gün olmuş.

Doğum Yeri: İstanbul

Türk hükümdar İkinci Abdülhamit. İkinci Abdülhamit kimdir? İşte İkinci Abdülhamitin biyografisi. İkinci Abdülhamidin ilan ettiği anayasa neydi? İlk anayasa ne zaman ilan edildi? Ayastefanos Antlaşması hangi olay sonra yapıldı? İkinci Meşrutiyetin ilanıyla hangi yenilikler geldi? Cevaplar haberimizde.

Sultan İkinci Abdülhamid 21 Eylül 1842 tarihinde İstanbulda doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülmecid, annesi Tir-i Müjgan Kadın Efendi.

Sultan İkinci Abdülhamid, yıkılmak üzere olan Osmanlı İmparatorluğunu 33 yıl ayakta tutmayı başarmış büyük bir padişah olarak biliniyor.

İttihat ve Terakki Cemiyeti ileri gelenleri, Balkanlarda ard arda çıkan isyanlar ve giderek çoğalan ülke bunalımlarını bahane ederek, Sultan Abdülazizi tahttan indirip yerine Sultan Beşinci Muradı padişah yapmışlardı. Kısa bir süre sonra Sultan Muradın hasta olduğunun anlaşılmasından sonra yerine Sultan İkinci Abdülhamit getirildi.

Avrupa ile olan ilişkiler sonucu Osmanlı Devletinde de aydın sınıf İttihat ve Terakki Cemiyeti Meşruti yönetimin gelmesiyle ülkede bir rahatlama olacağına inanıyordu. Sultan İkinci Abdülhamid tahta çıkmadan önce Meşrutiyeti ilan edeceğini vadetmişti. Padişah olur olmaz bu sözünü tuttu ve 23 Aralık 1876da Osmanlıların ilk anayasası olan Kanun-i Esasiyi ilan etti.

İlan edilen I. Meşrutiyet çok uzun sürmedi. Mithat Paşa padişahların yetkilerini kısıtlamak istiyordu. Bu durumdan rahatsız olan Sultan İkinci Abdülhamid, Sultan Abdülazizin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Mithat Paşayı sadrazamlıktan azletti ve sürgüne gönderdi. Osmanlı-Rus savaşı ve Meclisteki Mebusların aralarındaki çekişmeleri yüzünden meclis çalışamaz hale gelen Sultan Abdülhamid 1878 yılında tatil ettiğini açıkladı.

Bu sıralarda olası bir Osmanlı- Rus Savaşının önüne geçilmek için Avrupalı devletler İstanbul Konferansını düzenlediler. Ancak Osmanlı alınan kararları kabul etmedi. Çünkü müzakerelerde Bosnaya, Herseke ve Bulgaristana muhtariyet verilmesini, Sırbistan ve Karadağdan Osmanlı kuvvetlerinin çekilmesini istediler. Avrupalılar Londrada yeni bir konferans topladılarsa da savaşa engel olunamadı.
Savaş, Rusların Balkanlarda Tunayı geçerek Osmanlı topraklarına saldırmasıyla başladı. Doğuda ise Arpaçayı geçen Ruslar, Kars ve Ardahanı ele geçirdiler. Rus ordusunu Gazi Ahmet Muhtar Paşa Erzurumda durdurdu. Batıda, Gazi Osman Paşa Plevnede Rus saldırılarına uzunca bir süre başarıyla karşı koydu ise de gerekli yardımı alamadı. Ruslar Plevne ve Sapkayı geçtiler. Böylece Edirne yolu Ruslara açılmış oldu. Rus Ordusunun Yeşilköye kadar gelmesi üzerine Osmanlı Devleti barış istedi.

Bunun üzerine 1878de Ayastefanos Antlaşması imzalandı.

1869 yılında Süveyş Kanalının açılması Mısırın Jeopolitik konumunu artırmıştı. Bu durum Mısır üzerindeki İngiliz ve Fransız rekabetini hızlandırdı. Mısır Hıdivi İsmail Paşa Mısırı iyi idare edemiyor ekonomik problemler halkın Avrupalı tüccarların işyerlerine saldırmalarına yol açıyordu. Bu gelişmeleri bahane eden İngiltere 1882 yılında Mısırı işgal etti

Yunanistanın bağımsızlık kazanmasından sonra Giritli Rumlar Yunanistana bağlanmak istedi. Osmanlı Devleti bunu kabul etmedi. Çıkan isyan bastırıldı. Yunanistanın Girite asker çıkarması üzerine Osmanlı Devleti Yunanistana savaş açtı. Teselya bölgesinde 1897 yılında yapılan savaşta, Gazi Ethem Paşa komutasındaki Osmanlı Kuvvetleri Yunanlıları bozguna uğrattı. Avrupalı devletlerin araya girmesiyle bir antlaşma imzalandı. Bu antlaşma ile Girite muhtariyet verildi. 1908 yılında Yunanistan adayı yeniden işgal etti. Balkan Savaşlarından sonra Girit tamamıyla Osmanlının elinden çıktı.

Bosna-Hersekin idaresi Berlin Antlaşmasıyla geçici olarak Avusturyaya verilmişti. Sultan İkinci Abdülhamidin İkinci Meşrutiyeti ilan etmesinden sonra yaşanan karışıklıklar sonunda Avusturya bu bölgeyi resmen topraklarına kattı. Osmanlı Devleti Yeni Pazar sancağı bizde kalmak şartı ile bunu kabul etmek zorunda kaldı (1908).

Berlin Antlaşmasıyla üç bölgeye ayrılan Bulgaristan Prenslik haline gelmiş Doğu Rumeli ve Makedonya ıslahat yapılmak şartıyla Osmanlı Devletinde kalmıştı. 1885te Doğu Rumelide isyanlar çıktı. Bulgaristan Doğu Rumeliyi Kendisine bağladığını ilan etti. II. Meşrutiyetin ilanından sonra Bulgaristan bağımsızlığına kavuştu ve Doğu Rumeliyi de içine alan bir Bulgaristan Krallığı kuruldu

İkinci Abdülhamid Yunan seferi sırasında, kendisine hazinede yeterli para bulunmadığı söylenince, atalarından kalma şahsi servetinden masrafları karşılamış, devletten beş kuruş almamıştı.

Eğitime verdiği önem

İkinci Abdülhamid aynı zamanda Üniversiteler, Güzel Sanatlar Akademisi, Ticaret ve Ziraat Okulları kuran Sultan İkinci Abdülhamid, ilk ve orta dereceli okullar, dilsiz ve kör okulları, kız meslek okulları da yaptırmıştır. Vilayetlere liseler, kazalara ortaokullar kurmakla beraber, ilkokulları köylere kadar ulaştırdı.

İstanbulda Şişli Etfal Hastahanesini ve Darülacezeyi kendi şahsi parasıyla yaptırdı. Hamidiye adı verilen nefis içme suyunu borularla İstanbula getirtti. Karayollarını Anadolu içlerine kadar uzatan Sultan İkinci Abdülhamid, Bağdata ve Medineye kadar da demiryolları döşetmiştir. Büyük şehirlere atlı tramvay hatları döşetti.

Daha çok Makedonyada örgütlenen İttihat ve Terakki Partisi ileri gelenleri beraberindekilerle ayaklanmaya başladılar bu isyanların daha da büyümesinden çekinen Sultan İkinci Abdülhamid, 23 Temmuz 1908 tarihinde Meşrutiyeti İkinci kez ilan etti

İkinci Meşrutiyetin ilanı ile; ülkede asayiş ve güven ortamı kurulmuş, sansür kaldırılarak basına serbestlik tanınmış, hürriyet ve güven ortamı kurulmuş, siyasi partiler oluşmaya başlamış, Kanun-i Esasi yürürlüğe girmiş ve anayasa üzerinde önemli değişiklikler yapılmış ve halk ikinci kez yönetime padişah yanında katılma imkanı bulmuştur.

Meşrutiyetin yeniden ilanından sonra çeşitli gruplar arasında çekişmeler ve tartışmalar başlamıştı. Meşrutiyete karşı olanlar avcı taburları ile birleşerek İstanbulda büyük bir İsyan başlattı. Selanikten gelen hareket ordusu bu isyanı bastırdı. Tarihimize 31 Mart vakası olarak geçen bu olaydan sonra İttihat ve Terakki Partisi daha da güçlendi ve bu olaydan dolayı sorumlu tutulan Sultan İkinci Abdülhamit tahttan indirildi. Sultan İkinci Abdülhamidin yerine Sultan Mehmed Reşad padişah oldu.

 

Etiketler: osmanli | E

Kategori: Devlet Siyaset,İstanbul

Rastgele Profil: Baykal Kent, Mahmut Celalettin Cüda, Ziya Nebioğlu, Kudret Karadağ, Eren Eyüboğlu, Aytunç Altındal, Eşref Üren, Erkan Ocaklı,

PAYLAS:          Posta Kutuma Gelsin

#unutmayacağız Özetini, HER GÜN, ücretsiz almak, son dakika olaylarından, yeniliklerden haberdar olmak ister misin? Posta Kutusunu Ücretsiz kaydol ve gelişmeleri takip et ...!