Ahmet Mithat Efendi

Ölüm Nedeni: Ahmet Mithat Efendi|Ahmet Mithat Efendi biyografisi|Ahmet Mithat Efendi hayati|Ahmet Mithat Efendi kimdir|Ahmet Mithat Efendi romanlari|tanzimat
Öleli tam: 109 yıl, 11 ay, 2 gün olmuş.
Öldügünde: 69 yaşındaydı.

Ahmet Mithat (d. 1844 Tophane İstanbul – ö. 1912), Türk yazar ve yayıncı. Tanzimat dönemi yazarlarındandır.Babasının ve annesinin ölümü üzerine çocuk yaşta çalışmaya başlamıştır. 1854 yılında ağabeyinin görevi dolayısıyla bulunduğu Vidin’e gitmiş ve orada başladığı öğrenimine Tophane Sıbyan Mektebinde devam etmiştir. 1863 yılında Niş Rüştiyesini bitirerek Rusçuk’a bir devlet dairesine memur olarak atanmıştır. -Çalıştığı dönemde Fransızcayı öğrenmiş ve bu nedenle Tuna Vâlisi Mithat Paşa’nın takdirini annesine ve babasının kardesine iletmiştir.Bu olayın üzerine asıl adı olan Ahmet’in yanına Mithat da eklenerek, bu şekilde anılmaya başlanmıştır. Ahmet MithatYazarın Tuna gazetesinde yazıları yayımlanmıştır. 1869 yılında Mithat Paşa Bağdat Valiliği’ne atanınca o da onunla birlikte gitmiştir. Bağdat’ta hem gazete yönetmenliği yapmış hem de sanat okulu öğrencileri için ders kitabı hazırlamıştır. 1871 yılında ailevî sebeplerden dönmek zorunda kaldığı İstanbul’da kendi matbaahanesini kurmuş ve eserlerini basmıştır. Bu dönemde edebiyatımızın ilk hikâye koleksiyonu olan Letaif-i Rivayat adlı eseri yazmıştır.Kendi bastığı eserlerinin yanı sıra gazetelerde de yazıları çıkmıştır. 1873 yılında kendine ait Dağarcık mecmuasında yazdığı yazılar ve Yeni Osmanlılar’la yakınlığı nedeni ile Rodos’a sürülmüştür. Abdülaziz’in şehid edilmesi üzerine İstanbul’a geri dönmesine izin verilmiştir. Bu dönemde yazdığı ve sürgüne kadarki hayatı ile sürgün yıllarını anlattığı Menfa adlı eserinde Yeni Osmanlılar’ı eleştirmiş, Üss-i İnkılab adlı eserinde de II.Abdülhamid’in siyasetini överek yeni sultanın gözüne girmiştir. 1878’de çıkarmaya başladığı Tercüman-ı Hakikat gazetesi Osmanlı basın tarihinin en uzun ömürlü ve etkili yayınlarından biridir.Ölümüne dek ikiyüzden fazla eser yayımlayan Ahmet Mithat, Türk edebiyatının gerçek anlamda ilk popüler yazarıdır. Eserlerinde Avrupa’nın bilim, sanayi ve çalışkanlığını överken Osmanlı toplumunun ahlaki değerlerinin korunması gerektiğini vurgulamıştır. Genç yazarlara destek vermiş, dilde sadeleşmeyi savunmuş, devlete ve dine itaatsizliği, tembelliği, müsrifliği, özentiliği eleştirmiştir.Emekliliği sırasında Darülfünun’da öğretmenlik yapmış ve daha sonra Darüşşafaka’ya geçmiştir. Öğretmenlik görevi esnasında burada hayatını kaybetmiştir. Yapıtları [değiştir] Romanları [değiştir]Hasan Mellâh yâhud Sır İçinde Esrar (1874)Dünyaya İkinci Geliş yâhud İstanbul’da Neler Olmuş (1874)Hüseyin Fellah (1875)Felatun Bey ile Rakım Efendi (1875)Karı-Koca Masalı (1875)Paris’de Bir Türk (1876)Çengi (1877)(oyun)Süleyman Musûlî (1877)Yeryüzünde Bir Melek (1879)Henüz On Yedi Yaşında (1881)Karnaval (1881)Amiral Bing (1881)Vah! (1882)Acâib-i Âlem (1882)Dürdâne Hanım (1882)Esrâr-ı Cinâyât (1884)Cellâd (1884)Volter Yirmi Yaşında (1884)Hayret (1885)Cinli Han (1885)Çingene (1886)Demir Bey yâhud İnkişâf-ı Esrâr (1887)Fennî Bir Roman Yâhud Amerika Doktorları (1888)Haydut Montari (1888)Arnavutlar-Solyotlar (1888)Gürcü Kızı yâhud İntikam (1888)Nedâmet mi? Heyhât (1889)Rikalda yâhut Amerika’da Vahşet Âlemi (1889)Aleksandr Stradella (1889)Şeytankaya Tılsımı (1889)Müşâhedât (1890)Ahmed Metin ve Şîrzât (1891)Bir Acîbe-i Saydiyye (1894)Taaffüf (1895)Gönüllü (1896)Eski Mektûblar (1897)Mesâil-i Muğlaka (1898)Altın Âşıkları (1899)Hikmet-i Peder (1900)Jön Türkler (1910) Öyküleri [değiştir]Kıssadan Hisse (1870)Letâif-i rivayet1.Suni’fi Zann(1870)2.Gençlik (1870)3.Esâret (1870)4.Teehhül (1870)5.Felsefe-i Zenân (1870)6.Gönül (1870)7.Mihnetkeşân (1870)8.Firkat (1870)9.Yeniçeriler (1871)10.Ölüm Allâhın Emri (1873)11.Bir Gerçek Hikâye (1876)12.Bir Fitnekâr (1876)13.Nasîb (1877)14.Çifte İntikam (1887)15.Para (1887)16.Kısmetinde Olanın Kaşığında Çıkar (1887)17.Diplomalı Kız (1890)18.Dolabdan Temâşâ (1890)19.İki Hud’akâr (1893)20.Emânetçi Sıdkı (1893)21.Cankurtaranlar (1893)22.Ana-Kız (1893)Durûb-u Emsâl-i Osmâniyye Hikamiyyatının Ahkâmını Tasvir (1872)Hayâl-Hakîkat (1891) Diğer yapıtları [değiştir]Üss-i İnkılap ve Zübdetül Hakayık (3 cilt, 1877-78)Müdafaa (3 cilt, 1883-85)İstibşar (1892)BeşairNizaı ilmü din (4 cilt)Şopenhavr’ın Hikmet-i CedidesiVolterBeşir FuadAvrupa’da Bir Cevelan (seyahatname, 1890’da yayımlamış)Menfa (özyaşamöyküsü)

Ahmet Mithat Efendi için yapılan aramalar

Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Mithat Efendi biyografi, Ahmet Mithat Efendi hayatı, Ahmet Mithat Efendi özgeçmişi, Ahmet Mithat Efendi hakkında, Ahmet Mithat Efendi doğum yeri, Ahmet Mithat Efendi fotoğraf, Ahmet Mithat Efendi video, Ahmet Mithat Efendi resim, Ahmet Mithat Efendi kimdir?, Ahmet Mithat Efendi kaç yaşında?, Ahmet Mithat Efendi kaç yaşında öldü? Ahmet Mithat Efendi nereli, Ahmet Mithat Efendi memleketi Ahmet Mithat Efendi ne zaman ve neden öldü? Ahmet Mithat Efendi Ölüm nedeni?

Twitter'de ara: Ahmet Mithat Efendi
Google'de ara: Ahmet Mithat Efendi