Ahmet Rasim

Ölüm Nedeni: Ahmet Rasim|Ahmet Rasim Hakkında|Ahmet Rasim hayati|Ahmet Rasim kimdir|Ahmet Rasim olum tarihi|gazeteci|yazar Ahmet Rasim
Öleli tam: 91 yıl, 0 ay, 9 gün olmuş.
Öldügünde: 68 yaşındaydı.

Ahmet Rasim gazeteci, yazar ve milletvekili.Posta ve telgraf memuru olan Behaeddin Efendinin oğlu, 1864 yılında İstanbul’da doğdu. Doğmadan anne ve babası ayrıldığı için sıkıntılar içinde büyüdü. Annesinin ve akrabalarının yardımıyla, ilk mektebi sonra da 1883’te Darüşşafaka Lisesini birincilikle bitirdi.-Ahmet Rasim, okulu bitirdikten sonra bir müddet Posta ve Telgraf Nezaretinde memur olarak çalıştı. Ancak Ahmed Rasim, bu şekildeki bir memuriyetten sıkıldığı için, ayrıldı. İki defa Maarif Nezareti Teftiş Encümenine tayin edilmişse de, yine ayrıldı. Daha okul sıralarında iken ilgi duyduğu, hevesli olduğu yazarlık mesleğini 1927 yılına kadar aralıksız sürdürdü. Aynı sene İstanbul mebusu olarak meclise girdi. 21 Eylül1933 tarihinde İstanbul’da vefat etti.https://unutmayacagiz.com/Ahmet Rasim, kalemi ile geçindiği için en çok eser veren yazarlardan biridir. Yazarlığa Ahmet Mithat Efendinin teşvikiyle başladı. İlk olarak Tercüman-ı Hakikat Gazetesinde Fransızca’dan yaptığı bir tercümesi yayınlandı. Sonra sırasıyla, Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Hakikat, Ma’lumat gibi gazetelere yazı yazmaya başladı. Bunun yanında Güneş, Gülşen, Sebat, Hamiyyet, Şafak, Servet, Tanin, Tasvir-i Efkar vb. dergilere yazı yazıyordu. Bazı yazılarında takma isimler kullanıyordu. Mesela Leyla, Feride, Hanımlara Mahsus gibi.Ahmet Rasim, çeşitli konularda tarih, roman, şiir, otobiyografi, vb. birçok dalda eser vermiştir. İlkokullarda okutulmak için dört ciltlik bir Osmanlı Tarihi hazırlamıştır. Roman ve hikayeleri ilk acemilik devirlerine rastlar. Ahmed Rasim de bu roman ve hikayelerinde Ahmed Midhat Efendi gibi okuyucuya bilgi vermeye çalışmıştır. Şiirleri eski biçimde yazılmış şarkı ve gazellerden ibaret olup, Nedim’in tesirleri görülür. Fıkra ve hatıralarında ise İstanbul’un son yıllardaki halini tasvir etmiştir. Burada çeşitli insan tiplerini başarıyla tasvir etmiştir. Dünyayı ve insanları hoş ve gülünç tarafları ile ele alan Ahmed Rasim’in eserlerinde yaşama sevinci her şeye hakimdir. Edebi zevkte ve dilde orta bir yol tutma taraftarıdır. Sayıca yüzden fazla olan eserlerinde canlı bir Türkçe kullanmıştır.https://unutmayacagiz.com/Romanları : Meyl-i Dil (1892), Nakam (1899), Kitabe-i Gam (1899), Hamamcı Ülfet (1922).Fıkra ve makaleleri: Tarih ve Muharrir (1329), Şehir Mektupları (1316), Eşkal-i Zaman (1334), Muharrir Bu Ya (1926), Menakıb-ı İslam (1325).Hatıraları: Gecelerim (1312 – 1316), Fuhş-ı Atik Fuhş-ı Cedid (1340), Muharrir, Şair, Edib (1342).ESERLERİ:ROMAN-ÖYKÜ: İlk Sevgili (1891) Afife (1894) Güzel Eleni (1893) https://unutmayacagiz.com/Meyl-i Dil (1897) Bir Sefilenin Evrak-ı Metrukesi (1893) Sevda-yı Sermedi (1897) Gam-ı Hicran (1898) Ülfet (1900) Hamamcı Ülfet (1922) İki Günahkar (1922)ANI-FIKRA-BİYOGRAFİ-MEKTUP: Eşkâl-i Zaman (fıkra, 1918) Gülüp Ağladıklarım (anı, 1926) Muharrir, Şair, Edip (Biyografiler 1924) Cidd-ü Mizah (Biyografiler, 1920) Şehir Mektupları (4 cilt, 1910-1911) Falaka (Anı, 1927) Fuhş-i Atik (Anı, 1922) Gecelerim (Anı, 1896) Ramazan Sohbetleri (Anı, 1913) Ömr-i Edebi (4 cilt Anı, 1897-1900) Romanya Mektupları (Anı-gezi, 1916) İlk Büyük Muharrirlerden Şinasi (Biyografi, 1927)TARİH: https://unutmayacagiz.com/Küçük Tarih-i İslam (1890) Küçük Tarih-i Osmani (1891) Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi (4 cilt, 1910-1912) İki Hatıra Üç Şahsiyet (1916) İstibdattan Hakimiyet-i Milliyeye (2 cilt, 1926) https://www.msxlabs.org/forum/edebiyat-tr/10141-ahmet-rasim-ahmet-rasim-kimdir-ahmet-rasim-hakkinda.htmlhttps://tr.wikipedia.org/wiki/Ahmet_Rasimhttps://www.turkceciler.com/ahmet_rasim.html

Ahmet Rasim için yapılan aramalar

Ahmet Rasim, Ahmet Rasim biyografi, Ahmet Rasim hayatı, Ahmet Rasim özgeçmişi, Ahmet Rasim hakkında, Ahmet Rasim doğum yeri, Ahmet Rasim fotoğraf, Ahmet Rasim video, Ahmet Rasim resim, Ahmet Rasim kimdir?, Ahmet Rasim kaç yaşında?, Ahmet Rasim kaç yaşında öldü? Ahmet Rasim nereli, Ahmet Rasim memleketi Ahmet Rasim ne zaman ve neden öldü? Ahmet Rasim Ölüm nedeni?

Twitter'de ara: Ahmet Rasim
Google'de ara: Ahmet Rasim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir