Ali Hadi Bara

Ölüm Nedeni: yaslilik
Öleli tam: 52 yıl, 3 ay, 9 gün olmuş.
Öldügünde: 64 yaşındaydı.

Ali Hadi Bara (9 Eylül 1906, Tahran – 30 Ağustos 1971, İstanbul)[1], Türk heykeltıraş.

Eserleri ile Türk heykelciliğinde katı biçimciliğin aşılmasında etkili olmuş, yeni anlatım olanakları sunmuştur.

Cumhuriyet dönemi Türk heykelinin ilk kuşak sanatçılarından olan Ali Hadi Bara, 9 Eylül 1906 tarihinde Tahran’da dünyaya gelmiştir. Babası Cafer Efendi, Afganistan’ın Herat bölgesine yerleşmiş bir dereboyu ailesindendir. Annesi Bezmi Hanım ise Bulgar göçmenidir ve elçiliklerde görevli bir memurun kızıdır. Ali Hadi Bara, çocukluğunun ilk dört yılını doğduğu şehir Tahran’da geçirmiştir. 1910 yılında İstanbul’a taşınan aile, İstanbul’da yaşanan toplumsal ve siyasi karışıklık nedeniyle zorluk çekmiştir. Aile, tüm zorluklara rağmen çocuklarının eğitimine özen göstermiştir.

Ali Hadi Bara Otoportresi
Eğitim Hayatı
Ali Hadi Bara, ilk öğreniminden sonra Saint Joseph Erkek Lisesi’ne başlar. Bu okul onun Batı kültürü hakkında ilk izlenimlerini edindiği yerdir. Derslerinde bir hayli başarılı olan Bara’nın sanata olan ilgisi burada eğitim aldığı dönemde başlamış ve sanat eğitimi almaya karar vermiştir. Ailesinin de desteğiyle 1923 yılında yedinci sınıftayken okuldan ayrılır ve Sanayi-i Nefise Mektebi’ne devam eder. Sanayi-i Nefise Mektebi’nde önce resim bölümünde derse başlayan sanatçı, daha sonra heykel bölümüne geçmiştir. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle bir süre eğitimine ara veren sanatçı, daha sonra tekrar heykel eğitimine geri dönmüştür. Ali Hadi Bara, Sanayi-i Nefise Mektebi’nde İhsan Özsoy’un öğrencisi olmuştur.

İhsan Özsoy’dan başka modelaj atölyesinde Mahir Tomruk ve Nijad Sirel görev yapmaktadır. Bu üç sanatçı, eğitim için yurtdışına gönderildiklerinde 19. yüzyıl akademizmine bağlı bir heykel anlayışına ilgi göstermişler, dolayısıyla da Sanayi-i Nefise Mektebi’nde bu anlayışa uygun bir eğitim tarzı benimsemişlerdir.

Sanayi-i Nefise Mektebi, modelaj atölyesi
Sanat Üslubu ve Eserleri
Ali Hadi Bara, gerek figüratif gerekse savaş sonrasının gelişmeleri doğrultusunda, 1950’den itibaren benimsediği non-figüratif dönemlerindeki çalışmalarıyla çağdaş Türk heykel sanatının oluşumunda en önemli isimlerden birisi olmuştur.

Ali Hadi Bara, bir Cumhuriyet kuşağı sanatçısı olması ve karakter yapısı onun sanat üslubunun şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Sanatçı, sürekli yeniyi arayan, ileriye dönük bir yapıya sahiptir. Kişiliğinin bu özellikleri onu çalışmaya yöneltmiştir.

Sanat yaşamı boyunca özellikle örnek aldığı sanatçı, Cezanne olmuştur. Cezanne için üzerinde çalıştığı eser, akıl yoluyla biçimlenen hiçbir rastlantısal ve içgüdüsel biçimlemeye yer vermeyen bir sonuç olmaldır. Ali Hadi Bara’nın sanatını akla temellendirmesinin tek nedeni Cezanne değildir. Aynı zamanda matematik zekasına sahip olması da bu tarz bir yaklaşıma yönelmesine neden olmuştur. Sanatçının tamamıyla akıl yoluyla yapılmış kurgusal heykelleri olduğu gibi, sadece rastlantısal biçimlerden yararlandığı heykelleri de vardır.

Figüratif dönemde güçlü eserler vererek kendini ispatlayan sanatçı, yeniyi arayan kişiliğine uygun olarak, non-figüratif çalışmalara yönelmiş ve bu alanda son derece özgün eserler vermiştir. Ali Hadi Bara’nın özellikle “Dans” adını verdiği eserinde non-figüratif uslubu görebilmek mümkündür.

Dans
Bara, Türk heykel sanatının en güzel anıt heykellerini yapmıştır. Bunlardan bazıları; Gemlik Atatürk Heykeli, Adana Milli Kurtuluş Anıtı, Harbiye Atatürk Anıtı, ve Zühtü Müridoğlu ile birlikte çalıştıkları; Nazilli Atatürk Heykeli, Barbaros Anıtı ve Zonguldak Atlı Atatürk Heykeli sayılabilir.

Adana Atatürk Anıtı
Ali Hadi Bara’nın Bazı Eserleri
Bedia’nın Başı
Havva
Atatürk Büstü
Gemlik Atatürk Heykeli
Tevfik Fikret Büstü
Mareşal Fevzi Çakmak Büstü
Adana Milli Kurtuluş Anıtı
Ahmet Rasim Büstü
Harbiye Atatürk Anıtı
Nazilli Atatürk Heykeli

Barbaros Anıtı
Zonguldak Atlı Atatürk Heykeli
Dans
Sarılanlar
Boğa
Koni
Feza Çağı
Dans

Ali Hadi Bara için yapılan aramalar

Ali Hadi Bara, Ali Hadi Bara biyografi, Ali Hadi Bara hayatı, Ali Hadi Bara özgeçmişi, Ali Hadi Bara hakkında, Ali Hadi Bara doğum yeri, Ali Hadi Bara fotoğraf, Ali Hadi Bara video, Ali Hadi Bara resim, Ali Hadi Bara kimdir?, Ali Hadi Bara kaç yaşında?, Ali Hadi Bara kaç yaşında öldü? Ali Hadi Bara nereli, Ali Hadi Bara memleketi Ali Hadi Bara ne zaman ve neden öldü? Ali Hadi Bara Ölüm nedeni?

Twitter'de ara: Ali Hadi Bara
Google'de ara: Ali Hadi Bara