Radife Erten

Ölüm Nedeni:
Öleli tam: 35 yıl, 4 ay, 7 gün olmuş.
Öldügünde: 66 yaşındaydı.

Radife Erten (1924, Beşiktaş, İstanbul – 9 Aralık 1988, İstanbul), Türk şarkıcı, besteci ve orkestra şefi. TRT’de şarkıcı ve orkestra şefi olarak çalışmıştır.[1][2][3] Ayrıca müzik öğretmenliği de yapan Erten, Belkıs Özener[4] ve Ayşe Mine’ye[5] de dersler vermiştir.

Besteci (D. 14 Eylül 1922, İstanbul – Ö. 9 Aralık 1988, İstanbul). Beşiktaş’ta 17. Okıu’da ve Nişantaşı Kız Lisesi öğrenim gördü. Ortaokul yıllarında müziğe olan yeteneği öğretmeni Hikmet Koptagil tarafından fark edildi ve o yıl Nemci Yar ile Nuri Halil Poyraz’dan dersler alarak müzik çalışmalarına başladı. Bir müddet sonra Nuri Halil Poyraz, Radife Erten’i İstanbul Radyosu Müdürü olan Cevdet Kozanoğlu’na götür­dü. Burada okuduğu Selâhattin Pınar’ın Ne Gelen Var isimli şarkısı Cevdet Kozanoğlu’nu tekrar okumasını isteyecek kadar etkiledi. Sonrasında beş lira yevmiye ile boyu mikrofonlara yetişmediği için ayağının altına tabure koya­rak şarkılar okudu. O yıllarda Atatürk’ün “Senin adını Küçük Sa­fîye koyalım.” diye iltifatına mazhar olan Radife Erten’in, Ata’nın ölüm haberini radyodan duydu­ğunda üzüntüsünden kendini bulunduğu evin 2. kat balkonundan atması sonucu kolu kırıldığı söylenir.

1938 yı­lında Ankara Radyosu açılınca, 14 yaşında memur sanatçı olarak An­kara Radyosu’na tayin oldu, yaşı tutmadığı için yaşını altı sene bü­yütüldü. 1938-48 yılları arasında An­kara Radyosu’nda solist olarak ça­lışan Erten, 1948’de Ankara Radyosu’nda açılan bir sınavla hocalık payesi aldı ve 1951 yılına kadar hocalık yaptı. 1951 yılında İstanbul Radyosu açılınca İstanbul’a giderek 1982 yılına kadar İstanbul Radyosu’nda solist-koro şefi olarak çalıştı. İstanbul’a geldiği ilk günlerde Taksim’de Kristal Gazinosu’nda sahneye çı­ktı ve o dönemde bir gecede en az sekiz ayrı yerde konser verdi. Bu süre içinde beş tane taş plak dolduran Erten, İs­tanbul Belediye Konservatuarı İc­ra Heyeti’nde görev yaptı.

Hocası Cevdet Kozanoğlu’nun “Hacı Kirami” lakabını taktığı Ra­dife Erten, aralarında Sevim Tanürek, Behiye Aksoy, Muzaffer Birtan, Mustafa Sağyaşar, Abdullah Özman, Sami Aksu, Altın Kızlar, Hamdi Demirci, Ziya Taşkent, Ay­la Büyükataman, Bülent Ersoy, Nazan Sıvacı gibi ünlü isimlerin yer aldığı pek çok öğrenci yetiştirdi.

BAŞLICA ESERLERİ:

Sevgili İstanbul cihana bedelsin (Usul: Sofyan, Makam: Nihâvend), Henüz bahar çağıdır, ihtiyaz olmaz gönül (Usul: Düyek, Makam: Nihâvend), Ey güzel gözlü nazh yâr, ne ararsan Boğaz’da var (Usul: Sofyan, Makam: Nihâvend), Doktor derman kâr etmez, yoktur derdime çare (Usul: Curcuna, Makam: Hicaz), Aşka düştüm ağlarım Leyla’ma Mecnun’dan beter (Usul: Curcuna, Makam: Hicaz), Sâki halime bir bak elemlerle dolmuşum (Usul: Aksak, Makam: Rast), Neler çektim kimse bilmez bu yaralı gönülden (Usul: Aksak, Makam: Rast), Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar (Usul: Sofyan, Makam: Rast, Söz: Yahya Kemal Beyatlı), Gel benim ahu bakışlım gel beni şâdet (Usul: Düyek, Makam: Dilkeşhâveran), Aşık oldum sorma halim, hüzn ile doldum bu gece (Usul: Düyek, Makam: Segâh), Çekme mihnet yâr için (Usul: Curcuna, Makam: Karcığar, Söz: Celal Erten), Çiçeklerle bezenmiş Boğaz’ın sahilleri (Usul: Aksak, Makam: Mâhur), Barbaros’un vatanıdır Akdeniz (Usul: Sofyan, Makam: Mâhur), Dinle sana bir nasihat edeyim (Usul: Curcuna, Makam: Rast), Sen gideli sevgilim güller sarardı (Usul: Düyek, Makam: Hicaz).

HAKKINDA: Zeki Tükel / Bizim Yıldızlar An­siklopedisi (1952), Şükrü Neydik / Ses Sanatçıları Ansiklopedisi (1970), Mustafa Rona / Yirminci Yüzyıl Türk Musikisi: 50 Yıllık Türk Musiki­si (3. bas. 1970), Yılmaz Öztuna / Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi (1990), Turhan Taşan / Kadın Besteciler (s. 185-188, 2000).

Radife Erten için yapılan aramalar

Radife Erten, Radife Erten biyografi, Radife Erten hayatı, Radife Erten özgeçmişi, Radife Erten hakkında, Radife Erten doğum yeri, Radife Erten fotoğraf, Radife Erten video, Radife Erten resim, Radife Erten kimdir?, Radife Erten kaç yaşında?, Radife Erten kaç yaşında öldü? Radife Erten nereli, Radife Erten memleketi Radife Erten ne zaman ve neden öldü? Radife Erten Ölüm nedeni?

Twitter'de ara: Radife Erten
Google'de ara: Radife Erten