Geçmişten Günümüze Başbakanlarımız

Ölüm Nedeni: eski Başbakanlarımız|Geçmişten Günümüze Başbakanlarımız|olmus Başbakanlarımız|vefat eden Başbakanlarımız
Öleli tam: 2022 yıl, 5 ay, 24 gün olmuş.
Öldügünde: 0 yaşındaydı.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRKAtatürk Araştırma Merkezi https://www.atam.gov.tr DönemFEVZİ PAŞA (ÇAKMAK)-İSTANBUL – 1876, Ali Sırrı – Harp Akademisi – Fransızca, Almanca, İngilizce – Askerlik – Harbiye Nazırı – I inci Dönem Kozan, 2(İstifa: 1.11.1924), 8 inci Dönem İstanbul Milletvekili – Müdafaai Milliye Vekili, İcra Vekilleri Heyeti Reisi, Erkânı Harbiye Umumiye Vekili – Evli, 1 Çocuk. Ölümü: 10.4.1950 DönemHÜSEYİN RAUF BEY (ORBAY)İSTANBUL – 1881, Mehmet Muzaffer – Deniz Harp Okulu – İngilizce, Fransızca – Askerlik- Bahriye Nazırı, Bahriye Miralayı – Os. M. M. 4 üncü Dönem Sivas, Temsil Heyeti Azası – I inci Dönem Sivas, II nci Dönem İstanbul, VI ncı Dönem Kastamonu Milletvekili (Londra Sefiri olması nedeni ile istifa: 16.3.1942) – TBMM Başkanvekili – Nafıa Vekili, İcra Vekilleri Heyeti Reisi – Bekâr. Ölümü: 1967 DönemALİ FETHİ BEY (OKYAR)https://unutmayacagiz.com/PİRLEPE – 1881, İsmail – Harp Akademisi – Fransızca, İngilizce – Askerlik ve Diplomasi – Londra Büyükelçisi – Dahiliye Nazırı Esbakı – Os. M.M. 2 nci Dönem Manastır, 3 üncü Dönem İstanbul – I ve II nci Dönem İstanbul, III üncü Dönem (Ara Seçim) Gümüşhane, V, VI, VII nci Dönem Bolu Milletvekili – TBMM Başkanı – Dahiliye Vekili, İcra Vekilleri Heyeti Reisi, Müdafaai Milliye, Adalet Vekili, Başbakan – Evli, 2 Çocuk. Ölümü : 7.5.1943 DönemİSMET PAŞA (İNÖNÜ)https://unutmayacagiz.com/İZMİR – 1884, Mehmet Reşit – Harp Akademisi – Almanca, Fransızca ve İngilizce – Askerlik – Erkânı Harp – I inci Dönem Edirne, II, III, IV, V, IX, X, XI, 1, 2, 3, üncü Dönem Malatya (İstifa: 20.11.1972) VI, VII, VIII inci Dönem Ankara Milletvekili – K. M. Cumhuriyet Halk Parsiti Tem. (6.1.1961-15.10.1961) – C.S. Tabii Üyesi (20.11.1972- 25.12.1973) – CHP Genel Başkanı – Muvakkat İcra Encümeni, Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili, Hariciye Vekili, Başbakan, Reisicumhur – Evli, 3 Çocuk. Ölümü: 25.12.1973 Dönem01.HÜKÜMET – 02.HÜKÜMET – 04.HÜKÜMET – 05.HÜKÜMET – 06.HÜKÜMET – 07.HÜKÜMET – 08.HÜKÜMET – 26.HÜKÜMET – 27.HÜKÜMET – 28.HÜKÜMET – MAHMUT CELAL BAYARhttps://unutmayacagiz.com/GEMLİK – 1884, Abdullah Fehmi – Özel – Fransızca -Bankacılık -İzmir İttihadı Terakki Katibi Mesulü – OS.M.M. 4 üncü Dönem Saruhan – I inci Dönem Saruhan, II, III, IV, V ve VII inci Dönem İzmir, VIII, IX, X, XI inci Dönem İstanbul Milletvekili – İktisat, Mübadele, İmar ve İskan Bakanı, BAşbakan, Cumhurbaşkanı – Evli, 3 Çocuk. Ölümü : 22.8.1986.. Dönem09.HÜKÜMET – 10.HÜKÜMET – REFİK SAYDAMİSTANBUL – 1881, Ahmet – Askeri Tıbbiye – Almanca, Fransızca – Emrazi Dahiliye- Darülfünun Tıp Fakültesi Müderrisi – I inci Dönem Bayazıt, II, III, IV, V, VI ncı Dönem İstanbul Milletvekili – Sıhhiye Muavenet İçtimaiye, Sıhhiye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet, Dahiliye Vekili, Başbakan – Bekâr. Ölümü : 7.7.1942 Dönem11.HÜKÜMET – 12.HÜKÜMET – AHMET FİKRİ TÜZERŞUMNU – 1878, İsmail – Tıbbiye – Fransızca – Doktor, Kuleli As. Lisesi Öğretmeni, Sıhhiye Vekaleti Müsteşarı – III, IV, V, VI ncı Dönem Erzurum Milletvekili – Dahiliye Vekili – Bekar. Ölümü:16.8.1942 Dönem12.HÜKÜMET – ŞÜKRÜ SARAÇOĞLUÖDEMİŞ – 1887, Mehmet Tevfik – Mülkiye ve Cenevre Darülfünunu Siyasi ve Ekonomi Şb. – Fransızca – Hukuk ve İktisat – Çiftçi – Os. M. M. 4 üncü Dönem İzmir – II, III, IV, V, VI, VII ve VIII inci Dönem İzmir Milletvekili – Eğitim, Maliye, Adalet ve Dışişleri Bakanı, Başbakan – TBMM Başkanı – Evli, 3 Çocuk. Ölümü:27.12.1953 Dönem13.HÜKÜMET – 14.HÜKÜMET – MEHMET RECEP PEKERİSTANBUL – 1889, Mustafa – Harp Akademisi – Fransızca, Almanca – Askerlik, İdare – Erkanı Harbiye Binbaşı, Erkanı Harbiye D. 2. Şb. Müd., B. M. M. Başkatibi – II, III, IV, V, VI ve VII nci Dönem Kütahya, VIII inci Dönem İstanbul Milletvekili – İçişleri, Savunma, Bayındırlık Bakanı, Başbakan – Evli, 5 Çocuk. Ölümü:2.4.1950 Dönem15.HÜKÜMET – HASAN SAKAhttps://unutmayacagiz.com/TRABZON – 1886, Yunus – Mülkiye, Paris Ulumu Siyasiye – Fransızca – Ekonomi ve Maliye – Varidat Memuru, Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fak. Prof. – Os. M. M. 4 üncü Dönem Trabzon – I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX uncu Dönem Trabzon Milletvekili – TBMM Başkanvekili – Maliye, İktisat, Ticaret ve Dışişleri Bakanı, Başbakan – Evli, 3 Çocuk. Ölümü:29.7.1960 Dönem16.HÜKÜMET – 17.HÜKÜMET – ŞEMSETTİN GÜNALTAYKEMALİYE – 1883, ETEM – YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULU VE LOZAN ÜNİ. İHTİSAS – FRANSIZCA, ARAPÇA, FARSÇA – EĞİTİM VE İDARE, ORD. PORF. DR., EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ, İSTANBULBELEDİYE BŞK.V. – OS.M.M 3 ÜNCÜ DÖNEM ERTUĞRUL – II (ARA SEÇİM), III, IV, V, VI VE VII İNCİ DÖNEM SİVAS, IX UNCU DÖNEM ERZURUM MİLLETVEKİLİ – TBMM BAŞKANVEKİLİ – K.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİİ TEM. (6.1.1961 – 15.10.1961) – C.S. İSTANBUL ÜYESİ (MECLİSE KATILMADAN VEFAT ETMİŞTİR) – BAŞBAKAN – EVLİ, 2 ÇOCUK. Dönem18.HÜKÜMET – ADNAN MENDERESAYDIN – 1899, Etem – Hukuk – İngilizce – Çiftçi – IV, V, VI Ve VII İnci Dönem Aydın, VIII İnci Dönem Kütahya, IX, X Ve XI İnci Dönem İstanbul Milletvekili – Başbakan – Evli, 3 Çoçuk Dönem19.HÜKÜMET – 20.HÜKÜMET – 21.HÜKÜMET – 22.HÜKÜMET – 23.HÜKÜMET – CEMAL GÜRSELERZURUM – 1895, ABİDİN – HARP OKULU, HARP AKADEMİSİ – FRANSIZCA – ASKERLİK – 3. ORDU KOMUTANI, KARA KUVVETLERİ KOMUTANI – MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ VE BAŞKANI (27.5.1960-25.10.1961) – CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ (25.10.1961-26.10.1961), (28.3.1966-14.9.1966) – DEVLET BAŞKANI, BAŞBAKAN VE MİLLİ MÜDAFAA BAKANI, CUMHURBAŞKANI – EVLİ, 1 ÇOCUK. Dönem24.HÜKÜMET – EMİN FAHRETTİN ÖZDİLEKBURSA – 1898, M. Faik – Harp Okulu, Harp Akademisi – Askerlik – 1 inci Ordu Komutanı – Millî Birlik Komitesi Üyesi (27.5.1960 -25.10.1961) – Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi (25.10.1961 – 12.9.1980) – Halkçı Parti Kurucu Üyesi XVII nci Dönem Konya Milletvekili – Milli Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı – Evli, 3 Çocuk. Ölümü : 13.3.1989 Dönem25.HÜKÜMET – CEMAL GÜRSELERZURUM – 1895, ABİDİN – HARP OKULU, HARP AKADEMİSİ – FRANSIZCA – ASKERLİK – 3. ORDU KOMUTANI, KARA KUVVETLERİ KOMUTANI – MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ VE BAŞKANI (27.5.1960-25.10.1961) – CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ (25.10.1961-26.10.1961), (28.3.1966-14.9.1966) – DEVLET BAŞKANI, BAŞBAKAN VE MİLLİ MÜDAFAA BAKANI, CUMHURBAŞKANI – EVLİ, 1 ÇOCUK. Dönem25.HÜKÜMET – SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜŞAM – 1903, MUSTAFA HAYRİ – İSTANBUL ÜNİ. HUKUK FAK. – FRANSIZCA, İNGİLİZCE, ALMANCA – HUKUK, DİPLOMASİ – İSTANBUL ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMİ, BONN, LONDRA, WASHİNTON, MADRİD BÜÜYÜKELÇİSİ – VI, VII, IX UNCU DÖNEM (İSTİFA: 30.100.1952) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ – C. KAYERİ ÜYESİ (15.10.1961-7.6.1966), CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYE (7.6.1966-5.6.1972) – CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI – GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ, BAŞBAKAN – EVLİ, 1 ÇOCUK. Dönem29.HÜKÜMET – SÜLEYMAN DEMİRELISPARTA – 1924, Yahya – İTÜ İnşaat Fakültesi – İngilizce – İnşaat Yüksek Mühendisi – DSİ Genel Müdürü – II, III, IV, V, XVIII ve XIX uncu Dönem Isparta Milletvekili (16.5.1993 Tarihinde Cumhurbaşkanı Seçilmiş Olduğundan Milletvekilliği Sona ermiştir) – Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi Genel Başkanı – Dışarıdan Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd., Başbakan, Cumhurbaşkanı. Evli.. Dönem30.HÜKÜMET – 31.HÜKÜMET – 32.HÜKÜMET – 39.HÜKÜMET – 41.HÜKÜMET – 43.HÜKÜMET – 49.HÜKÜMET – NİHAT ERİMKANDIRA – 1912, Raif – İstanbul Hukuk Fakültesi, Paris Üni. Hukuk Fak. Doktora – Fransızca, İngilizce – Anayasa ve Devletler Hukuku, Prof.Dr. – Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa ve Devletlerarası Hukuk Profesörü, Dışişleri Hukuk Müşaviri, Avrupa İnsan Hakları Komitesi Üyesi – VII (Ara Seçim), VIII, 1, 2, 3 üncü Dönem Kocaeli (İstifa:10.10.1971) – C. S. Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (14.10.1971-14.10.1977) – Bayındırlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Başbakan – Evli, 2 Çocuk. Ölümü:19.7.1980 Dönem33.HÜKÜMET – FERİT MELENVAN – 1906, Mahmut Mithat – Ankara Siyasal Bilgiler Okulu – Franszıca – Maliye – Gelirler Genel Müdürü – IX, XI ve XVII nci Dönem Van Milletvekili – K.M. Van İli Temsilcisi (6.1.1961-.25.10.1961) – C.S. Van Üyesi (7.6.1964-14.10.1979), Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (12.7.1980-12.9.1980) -Maliye, Milli Savunma Bakanı, Başbakan – Evli, 2 Çocuk. Ölümü:3.9.1988 Dönem34.HÜKÜMET – NİHAT ERİMKANDIRA – 1912, Raif – İstanbul Hukuk Fakültesi, Paris Üni. Hukuk Fak. Doktora – Fransızca, İngilizce – Anayasa ve Devletler Hukuku, Prof.Dr. – Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa ve Devletlerarası Hukuk Profesörü, Dışişleri Hukuk Müşaviri, Avrupa İnsan Hakları Komitesi Üyesi – VII (Ara Seçim), VIII, 1, 2, 3 üncü Dönem Kocaeli (İstifa:10.10.1971) – C. S. Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (14.10.1971-14.10.1977) – Bayındırlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Başbakan – Evli, 2 Çocuk. Ölümü:19.7.1980 Dönem34.HÜKÜMET – MEHMET NAİM TALUİSTANBUL – 1919, Mehmet Nizamettin – İstanbul Üni. İktisat Fakültesi – İngilizce – Ekonomi, Maliye, Bankacılık – Merkez Bankası Başkanı – C.S. Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (3.7.1972-İstifa:7.7.1976) – Ticaret Bakanı, Başbakan – Evli, 2 Çocuk. Dönem36.HÜKÜMET – MUSTAFA BÜLENT ECEVİTİSTANBUL – 1925, Fahrettin, Nazlı – Robert Kolej – İngilizce – Gazetecilik – Gazeteci – XI, I inci Dönem Ankara, II, III, IV, V, XIX uncu Dönem Zonguldak Milletvekili – Temsilciler Meclisi Üyesi – Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı – Çalışma Eski Bakanı ve Eski Başbakan- Evli. Dönem37.HÜKÜMET – 40.HÜKÜMET – 42.HÜKÜMET – 56.HÜKÜMET – 57.HÜKÜMET – SADİ IRMAKSEYDİŞEHİR – 1904, Sabri – İstanbul Üni. Hukuk Fak., Berlin Tıp Fak. – Almanca, Fransızca – Fizyoloji, Ord. Prof. Dr. – İstanbul ve Münih Üni. Ord. Prof. Dr., Fizyoloji Kürsüsü ve Atatürk Enstitüsü Başkanı – VII, VIII inci Dönem Konya Milletvekili – C. S. Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (8.6.1974-8.6.1980) – Danışma Meclisi Konya Üyesi (15.10.1981-6.12.1983) – Danışma Meclisi Başkanı – Çalışma Bakanı, Başbakan – Evli, 2 Çocuk. Ölümü:11.11.1990 Dönem38.HÜKÜMET – BÜLENT ULUSUÜSKÜDAR – 1923, MEHMET SALİH – DENİZ HARP OK., DENİZ HARP AKADEMİSİ – İNGİLİZCE, İTALYANCA – ASKERLİK – ORAMİRAL, DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI – XVII İNCİ DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ – DIŞARIDAN BAŞBAKAN – EVLİ, 1 ÇOCUK.Dönem44.HÜKÜMET – TURGUT ÖZALMALATYA – 1927, Mehmet – İTÜ – İngilizce – Elektrik Yük.Müh., Ekonomi, Yönetici – DPT ve Başbakanlık Müsteşarı, Dünya Bankası Müşavirliği, Anavatan Partisi Kurucu Üyesi ve Genel Başkanı – XVII ve XVIII inci Dönem İstanbul Milletvekili (31.10.1989 tarihinde Cumhurbaşkanı seçilmiş olduğundan Milletvekilliği sona ermiştir.) – Dışarıdan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Başbakan – Cumhurbaşkanı – Evli, 3 Çocuk. Ölümü:17.4.1993 Dönem45.HÜKÜMET – 46.HÜKÜMET – YILDIRIM AKBULUTERZİNCAN – 1935, Ömer – İstanbulL Üni. Hukuk Fakültesi – Hukuk – Serbest Avukat – XVII, XVIII ve XIX uncu Dönem Erzincan Milletvekili – Anavatan Partisi Genel Başkanı – TBMM Başkanvekili, Başkanı – İçişleri Bakanı, Başbakan – Evli, 3 Çocuk. Dönem47.HÜKÜMET – AHMET MESUT YILMAZİSTANBUL – 1947, Hasan, Güzide – Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi – Almanca, İngilizce – Ekonomi ve Maliye – Özel Sektör Yöneticisi, Sanayici – Anavatan Partisi Kurucu Üyesi – XVII, XVIII, XIX uncu Dönem Rize Milletvekili – Anavatan Partisi Genel Başkanı Devlet, Kültür ve Turizm, Dışişleri Eski Bakanı, Başbakan – Evli, 2 Çocuk. Dönem48.HÜKÜMET – 53.HÜKÜMET – 55.HÜKÜMET – TANSU ÇİLLERİSTANBUL-1946, Necati, Muazzez – Robert College, Boğaziçi Üniv., University of New Hampshire Master, University of Connecticut Doktora, Yale Üniv. Post Doktora – İngilizce, Almanca – Ekonomi Prof.Dr., Öğretim Üyesi – Boğaziçi Üniv. Ekonomi Profesörü ve Bölüm Başkanı, Dünya Bankası, Sanayi ve Ticaret Odası Kurumu Ekonomi Danışmanı – XIX, XX nci Dönem İstanbul Milletvekili – Devlet, Dışişleri Eski Bakanı ve Başbakan Eski Yardımcısı, Eski Başbakan – Doğru Yol Partisi Genel Başkanı – Evli, 2 Çocuk. Dönem50.HÜKÜMET – 51.HÜKÜMET – 52.HÜKÜMET – NECMETTİN ERBAKANSİNOP – 1926, Mehmet Sabri – İTÜ Makine Fakültesi, Almanya Aachen Tecniche Hockshule Doktora – Almanca, İngilizce – Makine Yük. Müh., Prof.Dr. – İTÜ Öğretim Üyesi, Türkiye Odalar Birliği Başkanı – III, IV, V ve XIX uncu Dönem Konya Milletvekiliİ – Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi , Refah Partisi Genel Başkanı – Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. – Evli, 3 Çocuk. Dönem54.HÜKÜMET – ABDULLAH GÜLKAYSERİ – 1950, Ahmet Hamdi – İstanbul Üni. İktisat Fakültesi – İngilizce, Arapça – İktisat Doç. Dr. – İslam Kalkınma Bankası İktisat Uzmanı – XIX uncu Dönem Kayseri Milletvekili – Evli, 3 Çocuk. Dönem58.HÜKÜMET – RECEP TAYYİP ERDOĞANhttps://unutmayacagiz.com/İSTANBUL – 1954, Ahmet – Tenzile – Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi – İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı – Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı – Başbakan – Evli, 4 Çocuk. Dönem59.HÜKÜMET – 60.HÜKÜMETKaynak: https://www.basbakanlik.gov.tr/basbakanlar/index.htm

Geçmişten Günümüze Başbakanlarımız ne zaman ve neden öldü?
Geçmişten Günümüze Başbakanlarımız Ölüm nedeni?
Geçmişten Günümüze Başbakanlarımız kaç yaşında öldü?
Geçmişten Günümüze Başbakanlarımız nereli?
Geçmişten Günümüze Başbakanlarımız Nerede doğdu?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.