Öner Ünalan

Ölüm Nedeni: yaslilik
Öleli tam: 11 yıl, 8 ay, 8 gün olmuş.
Öldügünde: 76 yaşındaydı.

Öner Ünalan, 5 Ocak 1935te Bursada doğdu. 1924te İskeçenin Kurular köyünden (bugünkü Komnina) Türkiyeye göç eden bir ailenin oğludur. Baba adı Halil, ana adı Ayşedir. Bursa Erkek Lisesinde okudu. Almancayı ortaokul ve lisede öğrendi.[1]

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdikten sonra ABDde eğitim dalında yüksek lisans yaptı. Öğretmen, teknik eleman, danışman (müşavir) ve yönetici olarak çalıştı. 1988de emekli oldu.
1965 yılında “Karıncayı İncitmeyen Adam” adlı kısa öyküsüyle, Yunus Nadi Armağanı kısa öykü birincilik ödülünü aldı. Çeşitli dergilerde az sayıda öykü ve şiir yayımladı.
1970ten sonra dil üstüne çalışmalarına ağırlık verdi. Güneş Dil Teorisi, halk dili, Türkçede “ve” sorunu, çevirmek ve dil yenilemek, bilimsel terimlerin Türkçeleştirilmesi, dil-ideoloji ve politika konularında çalıştı.
1977de Cemal Süreya, Vecihi Timuroğlu ve Ahmet Say ile birlikte, Türkiye Yazıları dergisini çıkardı.

Özellikle dil-ideoloji ve politika üstüne yazdığı inceleme ve derlemelerini Soyut, Türkiye Yazıları, Tan vd. dergilerde yayımladı. Yazılarının bir kısmını “Dil ve Politika” (1993) adıyla kitaplaştırdı. Gene dil üstüne günlük biçiminde yazdığı denemelerini Papirüste (1980-1981), Dizede (1995-1998), ve Evrensel Kültürde (1998-1999) yayımladı. Yazılarında genellikle Ragıp Gelencik takma adını kullandı.

Öner Ünalana göre politika her alana olduğu gibi dile de el atar. Dolayısıyla dil ve dille ilgili sorunlar da politikanın konusu ve aracı olmaktan kurtulamazlar. Ünalan, “Dil ve Politika” adlı kitabının önsözünde şöyle der: “Belirli bir politika, her alanda, dayandığı ideolojiye uygun ve çıkarlarını gözettiği toplum kesimince benimseniveren değer yargıları, önyargılar, kanılar, sanılar ve onlara bağlı belirli bir düşünüş ve davranış yaratır. Bütün bunlar o politikanın kendisi gibi savunulmak gerekir. Politik işbölümünde bu savunmayı üstlenenler, tarihi ve güncel olayları onlara uygun yorumlayıp çarpıtırlar.”[2] Bu, teknik bir konu sayılan dilde de kaçınılmaz olarak böyledir. Bu nedenle, savaşılan politika ya da politikaların her alanda olduğu gibi, dil alanında da iyi tanınması gerekir.

Öner Ünalan, dil çalışmalarının yanı sıra, İngilizce ve Almancadan yaptığı çevirilerle, önemli bilimsel yapıtları Türkçeye kazandırdı. Örneğin, Charles Darwinden “Türlerin Kökeni”, “İnsanın Türeyişi” ve “Seksüel Seçme” (Eşeysel Seçme); Albert Einstein ve Leopold Infeldden “Fiziğin Evrimi”ni dilimize çevirdi. Ayrıca, Karl Marxtan “Matematiksel Elyazmaları”, Friedrich Engelsten “Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm”, Fidel Castrodan “Dünya Bunalımı”, John Desmond Bernaldan “Marx ve Bilim” gibi çok sayıda kitap çevirdi. Kimi çevirilerinde Ferhat Gelendeş takma adını kullandı.

Charles Darwinin bilim tarihindeki yerini “Darwin Ne Yaptı” (1997) adlı popüler bilim kitabında anlattı.[3]

Dil-politika ilişkisi ve dilsel sorunlar üzerine yazdığı ve çeşitli dergilerde yayımladığı günlüklerini “Dil Günlüğü” (1999) adıyla kitaplaştırdı. Kitap, ölümünden sonra 2012de yayımlandı.[4

Öner Ünalan için yapılan aramalar

Öner Ünalan, Öner Ünalan biyografi, Öner Ünalan hayatı, Öner Ünalan özgeçmişi, Öner Ünalan hakkında, Öner Ünalan doğum yeri, Öner Ünalan fotoğraf, Öner Ünalan video, Öner Ünalan resim, Öner Ünalan kimdir?, Öner Ünalan kaç yaşında?, Öner Ünalan kaç yaşında öldü? Öner Ünalan nereli, Öner Ünalan memleketi Öner Ünalan ne zaman ve neden öldü? Öner Ünalan Ölüm nedeni?

Twitter'de ara: Öner Ünalan
Google'de ara: Öner Ünalan