23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ölüm Nedeni: Çocuk Bayramı
Öleli tam: 99 yıl, 1 ay, 18 gün olmuş.
Öldügünde: 4 yaşındaydı.

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Atatürk, 23 Nisan 1924’te ’23 Nisan’ gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir.

Atatürk, 23 Nisan 1924’te ’23 Nisan’ gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929’da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979’da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya’da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir.

23 Nisan ilk ne zaman kutlandı? 23 Nisan ilk ne zaman ilan edildi?
Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek ülke olan Türkiye’de 23 Nisan bayramı bu sene salgın nedeniyle 102. yılında uygulanacak kısıtlamalar nedeniyle evlerde kutlanacak. Peki bu kutlamaya değer gün ilk ne zaman kutlandı? İnsanlar merakla “23 Nisan ne zaman ilan edildi? 23 Nisan ilk ne zaman kutlandı” sorularına yanıt arıyor. İşte yanıtları…

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2021 yılında 102. kez kutlanacak. Ulu Önder, ulusal egemenliği armağan ettiği çocuklara şöyle seslenmişti:

“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.”

Peki bu özel gün ilk ne zaman kutlandı? 23 Nisan ilk ne zaman ilan edildi? Sizler için bu soruların yanıtlarını bulduk..

23 NİSAN İLK NE ZAMAN KUTLANDI? 23 NİSAN İLK NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?
23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Atatürk, 23 Nisan 1924’te ’23 Nisan’ gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir.

Atatürk, 23 Nisan 1924’te ’23 Nisan’ gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929’da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979’da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya’da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir.

Kanun, 2 Mayıs 1921 ise Ceridei Resmiye’de (Resmi Gazete) yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İki maddeden oluşan kanunun birinci maddesinde, “Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk yevmi küşadı olan 23 Nisan günü milli bayramdır.”; ikinci maddesinde ise “Tarihi kabulünden muteber olan işbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur.” ifadesi yer alıyor.

23 NİSAN TARİHÇESİ
23 Nisan’ın Türkiye’de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920’de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmış olmasıdır. Milletvekillerinin belirlenişi ve Ankara’ya gelişi çok kısa bir zamanda gerçekleşmiştir. Milletvekili seçimleri Atatürk’ün Ankara’da bir meclisin toplanacağını ve neden toplanması gerektiğini açıklayan 19 Mart 1920 tarihli bildirisiyle başlamış, yine Atatürk’ün 21 Nisan’daki genelgesiyle de meclisin açılacağı tarih duyurulmuş ve milletvekillerinin Ankara’ya gelmesi istenmiştir. 23 Nisan 1920’de Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. O günkü ilk toplantıya daha önce belirlenen 337 milletvekilinden sadece 115’i katılabilmiştir.

23 NİSAN NASIL ORTAYA ÇIKTI?
“23 Nisan”, bugün sadece Türk çocuklarının bayramı olmaktan çıkmış, dünya çocuklarının da önemli bir günü haline gelmiştir. Çocuk Bayramı ilk defa 1927’de belli bir kutlama programı dahilinde çeşitli şenliklerle kutlanmıştır.
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’nın himayelerinde gerçekleştirilen bu Çocuk Bayramı, bir taraftan kamuoyuna duyurulmak ve kaynak oluşturma gayesini, diğer taraftan da çocuklara neşeli dakikalar yaşatmayı hedeflemiş bulunuyordu. Etkinlikler sırasında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk arabalarından birini çocuklara tahsis etmiş ve Cumhurbaşkanlığı Bandosunun Çocuk Sarayı’nda konser vermesini sağlamıştır.

HâKİMİYET-İ MİLLİYE
“23 Nisan”, 1921’de çıkarılan 23 Nisan’ın Milli Bayram Addine Dair Kanun ile, Türkiye’nin ilk ulusal bayramı olmuştur. İlk kez ortaya çıkan bu bayramda ne ulusal egemenlikten ne de çocuklardan söz edilmekteydi. Zaten daha o yıllarda Osmanlı saltanatı hala kanunen hüküm sürmekteydi. 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasıyla 1 Kasım, Hakimiyet-i Milliye Bayramı (Ulusal Egemenlik Bayramı) olarak kabul edilmiştir. Daha sonraki yıllarda, TBMM’nin açılış tarihi olan 23 Nisan “Milli Hakimiyet Bayramı” olarak kutlamış ve bu durum 1 Kasım’ın uzun vadede bayram olarak unutulmasına neden olmuştur. 1935’te bayramlar ve tatil günleriyle ilgili kanun değiştirilmiş ve “23 Nisan Millî Bayramı”nın adı “Millî Hakimiyet Bayramı” haline getirilmiş, böylece 1 Kasım Hakimiyet-i Millîye Bayramı ile 23 Nisan Millî Bayramı birleştirilmiştir.

TBMM NEDİR ?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (kısaca TBMM), 23 Nisan 1920’de Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletleri’nce işgali sırasında direniş gösteren Türk Milletinin oluşturduğu irade ile kurulan, (asli kurucu iktidar) ve yine bu iradenin sahibi olan Türk Milletinin anayasa ile verdiği yetki ile yasama görevi yapan Türkiye Cumhuriyeti anayasal devlet organıdır. “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin varoluşunun temel dayanağını oluşturur.[2]23 Nisan ilk ne zaman kutlandı? 23 Nisan ilk ne zaman ilan edildi?

Hali hazırda tali kurucu iktidar olan TBMM, diğer anayasal devlet organlarından üstün değildir. Yasama yetkisi yasa veya kanun yapma yetkisidir. Yasalar anayasaya aykırı olamaz. TBMM’nin anayasada da değişiklik yapma yetkisi bulunsa da bu yetki de Anayasa’nın Başlangıç bölümünde yer alan anlayışla ve anayasal bütünlüğe uygun olarak hareket etme ve ancak bu çerçeve içerisinde Anayasa’da değişiklik yapabilme ile sınırlıdır ve bu çerçevede meşruiyet kazanır. Anayasa’nın 6. maddesinde yer alan “hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasa’dan almayan bir Devlet yetkisini kullanamaz.” ifadesiyle yasama organı olan TBMM’nin, kendisinin yasal dayanağı olan anayasanın bütününü veya temel ilkelerini reddederek yeni bir anayasa yapma yetkisi yoktur.

Anayasaya bağlılık yemini eden milletvekili veya partilerin bu girişimlerde bulunması, yetki aşımı ve yetki gaspı girişimi yönünden suç olan bu durum milletvekilliklerinin meşrutiyetini sorgulanır hale getirir ve cebir kullanarak anayasayı değiştirmeye teşebbüsten yargılanma durumu ortaya çıkabilir.[6] Yasa ve anayasa değişikliklerinin halka ait egemenlik haklarını da koruyan bir toplumsal sözleşme olan anayasaya aykırı olup olmadığı Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenir.

Millete ait egemenlik yetkilerinin kuvvetler ayrılığı prensibi ile verilmesinin, kuvvetler ayrımının, devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve iş birliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu anlamına geldiği Anayasanın başlangıç bölümünde belirtilmiştir.

Anayasanın 108. maddesine göre, yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Milletvekili genel seçimleri, beş yılda bir, serbest, eşit, tek dereceli, genel oy esaslarına göre, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. Seçilen milletvekili adayları, anayasaya bağlı kalacağına dair Türk milleti önünde namusu ve şerefi üzerine yemin ederek 5 yıllığına TBMM üyeliği (milletvekilliği) hakkı kazanırlar. TBMM üyeleri (milletvekilleri), yasama dokunulmazlığına sahiptir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yapılan aramalar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı biyografi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hayatı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özgeçmişi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı doğum yeri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı fotoğraf, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı video, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kimdir?, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kaç yaşında?, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kaç yaşında öldü? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nereli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı memleketi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne zaman ve neden öldü? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ölüm nedeni?

Twitter'de ara: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Google'de ara: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir