Cenap Şahabettin

Ölüm Nedeni: Cenap Şahabettin|Cenap Şahabettin kimdir
Öleli tam: 90 yıl, 0 ay, 11 gün olmuş.
Öldügünde: 64 yaşındaydı.

Cenap Şahabettin, 1870 – 1934 yılları arasında yaşamış Servet-i Fünun dönemi şair ve yazarıdır.1870’te Manastır’da doğdu. Babasının Plevne’de şehit düşmesinden sonra ailesiyle İstanbul’a geldi. İlköğrenimini Tophane’deki Fevziye Mektebi’nde yaptı. Gülhane Askeri Rüşdiyesi ‘ni bitirdi. Tıbbiye İdadisi ‘nden sonra Askeri Tıbbiye ‘den mezun oldu. Hekim yüzbaşı oldu.-Paris’te 4 yıl cilt hastalıkları ihtisası yaptı. Yurda döndükten sonra Mersin, Rodos, Cidde’de karantina hekimliği, sıhhiye müfettişliği yaptı. 1914’te emekliye ayrıldı.Darülfünûn ’da Türk Edebiyatı Tarihi dersleri okuttu. Kurtuluş Savaşı sırasında Kuva-yı Milliye’ye karşı olumsuz tutumu nedeniyle öğrencileri tarafından istifaya zorlandı. Daha sonra Cumhuriyeti destekledi ama yalnızlıktan kurtulamadı.İlk şiiri 1885’te daha öğrencilik yıllarında Saadet gazetesinde yayınlandı. Önceleri Muallim Naci’nin etkisiyle divan türü şiirle uğraştı. Daha sonra Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan’dan etkilenerek Batı tarzı şiire yöneldi. Servet-i Fünun dergisinde şiirleri yayımlandı. Tevfik Fikret ve Halit Ziya Uşaklıgil’le birlikte Servet-i Fünun edebiyatının üç önemli isminden biri oldu. Gelenekçi şairlerin en çok saldırdığı yenilikçi şairdi. Diğer Servet-i Fünun’cuların tersine bireysel şiiri tercih etti. Edebiyat-ı Cedide’nin en aşırı örneklerini verdi. Şiire “nesir-musikisi” dedi. Şiirlerinde kullandığı “Sâât-i semenfâm”, “çeng-i müzehhep”, “nay-i zümürrüt” gibi deyimler, imgeler döneminin sanat dünyasında önemli tartışmalar yarattı. Heceleri müzik düzeyinde uyumlu kullanmayı savundu. Bu tarzda yazdığı en iyi iki örnek: “Yakazat-ı Leyliye” ve “Elhan-ı Şita” şiirleridir. 12 Şubat 1934’te beyin kanaması nedeniyle İstanbul’da yaşamını yitirmiştir. Kabri Bakırköy’dedir. (Ahmet Özdemir- Cenap Şehabeddin, Toker Yayınları 1975)https://tr.wikipedia.org/wiki/Cenap_%C5%9Eahabettin

Cenap Şahabettin için yapılan aramalar

Cenap Şahabettin, Cenap Şahabettin biyografi, Cenap Şahabettin hayatı, Cenap Şahabettin özgeçmişi, Cenap Şahabettin hakkında, Cenap Şahabettin doğum yeri, Cenap Şahabettin fotoğraf, Cenap Şahabettin video, Cenap Şahabettin resim, Cenap Şahabettin kimdir?, Cenap Şahabettin kaç yaşında?, Cenap Şahabettin kaç yaşında öldü? Cenap Şahabettin nereli, Cenap Şahabettin memleketi Cenap Şahabettin ne zaman ve neden öldü? Cenap Şahabettin Ölüm nedeni?

Twitter'de ara: Cenap Şahabettin
Google'de ara: Cenap Şahabettin