Süleyman Nazif

Ölüm Nedeni: zatürre
Öleli tam: 97 yıl, 1 ay, 23 gün olmuş.
Öldügünde: 56 yaşındaydı.

Süleyman Nazif, (d. 29 Ocak 1870, Diyarbakır – ö. 4 Ocak 1927, İstanbul) Osmanlı İmparatorluğu ve cumhuriyet döneminde yaşamış Türk şair, yazar ve bürokrat.

Servet-i Fünûn dönemi şairi olan Süleyman Nazif, edebî anlayış ve üslup olarak Namık Kemal’in takipçisidir.[1] Edebî mahareti kadar, hazırcevaplığı ve nükteleri ile de üne kavuşmuştur.

1870’te Diyarbakır’da dünyaya geldi. Babası, şair ve tarihçi Said Paşa; annesi bir aşiret liderinin kızı olan Ayşe Hanım’dır. Şair Faik Ali Ozansoy’un ağabeyi, İffet Halim Oruz’un da dayısıdır.[3]

Babasının görevi nedeniyle Harput ve Maraş’ta bulunduktan sonra Diyarbakır’da rüştiye öğrenimi gördü.[4] 1879’da Mardin’deki babasının yanına gitti ve öğrenimini özel yollardan gerçekleştirdi. Farsça’yı babasından, Arapça’yı Muş müftüsü Emin Efendi’den Fransızca’yı da Aleksander Gregoryan adlı bir Ermeni’den öğrendi.

1892’de babasını kaybettikten sonra Diyarbakır Valiliğinde Meclis-i Vilayet kâtipliği, yaptı; 1895 tarihli Diyarbakır Vilayet Salnamesi’ni hazırladı. Bir yanda da Diyarbakır Gazetesi’nde başyazarlık yaptı, vilayet matbaasını yönetti.

1896’da Diyarbakır’a Ermeni meselesini araştırmak için gelen Abdullah Paşa’nın takdirini kazandı ve Abdullah Paşa ile Musul’a gitti.[4] Yedi ay sonra tekrar Diyarbakır’a döndü; görevlerinden istifa ederek İstanbul’a gitti. II. Abdülhamit yönetimine karşı mücadele edebilmek için 1897’de Paris’e kaçtı. Sekiz ay kaldığı Paris’te Ahmet Rıza Bey’in çıkardığı Meşveret gazetesinde istibdat aleyhine yazılar yazdı ; “Malumu İ’lam” isimli risale ile “Namık Kemal” adlı risalesini “Abdullah Tahir” takma adıyla bastırdı.

Yurda dönüşünden sonra II. Abdülhamit tarafından vilayet mektupçusu sıfatıyla Bursa’da ikamete memur edildi; 1908’e kadar Bursa’da kaldı. Bu dönemde Mısır’da İmzasız Risaleler’i yayınlanmış, ve Servet-i Fünûn dergisine de dedesinin ismi olan İbrahim Cehdî müstearı ile yazılar göndermişti. 1906’da ilk şiir kitabı “Gizli Figanlar”’ı imzasız olarak Mısır’da bastırdı. Ardından El Cezire Mektupları adlı eseri yayımlandı

Süleyman Nazif için yapılan aramalar

Süleyman Nazif, Süleyman Nazif biyografi, Süleyman Nazif hayatı, Süleyman Nazif özgeçmişi, Süleyman Nazif hakkında, Süleyman Nazif doğum yeri, Süleyman Nazif fotoğraf, Süleyman Nazif video, Süleyman Nazif resim, Süleyman Nazif kimdir?, Süleyman Nazif kaç yaşında?, Süleyman Nazif kaç yaşında öldü? Süleyman Nazif nereli, Süleyman Nazif memleketi Süleyman Nazif ne zaman ve neden öldü? Süleyman Nazif Ölüm nedeni?

Twitter'de ara: Süleyman Nazif
Google'de ara: Süleyman Nazif