Sabahaddin Volkan

22 Şubat 1901 tarihinde İstanbul’un Fatih Fethiyesin’de doğdu. Pederi, doğduğu semtin ismine izafeten Fethiyeli Ali Haydar Bey adıyla maruf ve…