Yusuf Kemal Tengirşenk

Ölüm Nedeni: Yusuf Kemal Tengirşenk|Yusuf Kemal Tengirşenk hayati|Yusuf Kemal Tengirşenk kimdir
Öleli tam: 55 yıl, 0 ay, 1 gün olmuş.
Öldügünde: 91 yaşındaydı.

Yusuf Kemal Tengirşenk (ismi bazı kaynaklarda Tengirşek şeklinde geçer) (1878, Boyabat, Sinop – 15 Nisan 1969, Ankara) Osmanlı Meclisi Mebusan’ında ve TBMM’nin ilk dönemlerinde milletvekilliği, ayrıca farklı hükümetlerde İktisat, Hariciye ve Adliye Vekilliği görevleri yürütmüş, yüzyıla yaklaşan ömrünün son 40 yılını akademisyen olarak sürdürmüş bir siyasetçidir.1878’de Boyabat’a bağlı Çampaşasakızı köyü’nde doğmuştur. Kadı naibi Hasan Raci Efendinin oğludur. Önce Kuleli İdadisine girmiş, sağlık nedenleri ile Askeri Tıbbiye’ye geçmiş, burada öğrenimine devam ederken rejime muhalif bazı arkadaşlarını ele vermediği için hapsedilmiş, Fizan’a sürülmek üzere iken sakatlığı ve bazı girişimler üzerine çürüğe ayrılmıştır. Bir süre memleketinde kaldıktan sonra tekrar İstanbul’a gelerek Hukuk Mektebi’ne girmiştir. 1904’de mezun olmuş, daha sonra Paris Hukuk Fakültesi Siyasi ve İktisadi Bilimler Bölümü’nde doktorasını vermiştir.1898’de Boyabat Mal Müdürü Refikliğine tayin edilmiş, 1899 da istifa etmiştir. Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1904’de avukatlığa başlamış, aynı zamanda fakültede Ceza Hukuku muallim muavinliğine, daha sonra da muallimliğe (eğitmenliğe) tayin edilmiştir. 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanı ile Kastamonu mebusluğuna seçilmiş, ancak kısa bir süre sonra, 7 Kasım 1908’de istifa etmiştir. 1908-1909 yılları arası İstanbul Barosu başkanlığında, 30 Eylül 1909 – 31 Ağustos 1914 tarihler arasında Avrupa’da Talebe Müfettişliğinde bulunmuştur. 1 Haziran 1915’de Umumi Müfettişliğe, 23 Kasım 1915 de Adliye Nezareti Müsteşarlığına tayin edilmiştir.I. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle tekrar Kastamonu Mebusu olmuş, İstanbul’un işgal edilmesi üzerine Ankara’ya gelerek Büyük Millet Meclisine katılmıştır. Hariciye Vekili Bekir Sami Bey ile birlikte murahhas(delege) olarak Moskova’ya gitmiş ve daha sonra ikinci bir defa, Heyeti Murahhas Reisi sıfatıyla, Moskova’ya giderek Ali Fuat Paşa ve Dr. Rıza Nur ile birlikte TBMM hükümeti adına 16 Mart 1921’de Moskova Antlaşmasını imzalamıştır. 30 Mart 1920’de Adliye Vekili, 15 Mayıs 1921’de Hariciye Vekili seçilmiştir. 2 Ekim 1922’de vekillik görevinden istifa etmiş, 1923’de Londra Temsilciliği’ne tayin olmuş, ancak bilahare sefirlik ile milletvekilliğinin bir arada yapılamayacağına dair alınan karar üzerine milletvekilliğini tercih etmiştir. 1930’da ikinci defa Adliye Vekilliğine tayin edilmiş, 1933’de istifa etmiştir.Siyaseti bıraktıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ekonomi Profesörü olmuş, bu görevden emekli olmuştur. 1961’de 27 Mayıs Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Temsilciliği (6 Ocak 1961 – 25 Ekim 1961) yapmıştır. 1969 yılında ölmüştür.

Yusuf Kemal Tengirşenk için yapılan aramalar

Yusuf Kemal Tengirşenk, Yusuf Kemal Tengirşenk biyografi, Yusuf Kemal Tengirşenk hayatı, Yusuf Kemal Tengirşenk özgeçmişi, Yusuf Kemal Tengirşenk hakkında, Yusuf Kemal Tengirşenk doğum yeri, Yusuf Kemal Tengirşenk fotoğraf, Yusuf Kemal Tengirşenk video, Yusuf Kemal Tengirşenk resim, Yusuf Kemal Tengirşenk kimdir?, Yusuf Kemal Tengirşenk kaç yaşında?, Yusuf Kemal Tengirşenk kaç yaşında öldü? Yusuf Kemal Tengirşenk nereli, Yusuf Kemal Tengirşenk memleketi Yusuf Kemal Tengirşenk ne zaman ve neden öldü? Yusuf Kemal Tengirşenk Ölüm nedeni?

Twitter'de ara: Yusuf Kemal Tengirşenk
Google'de ara: Yusuf Kemal Tengirşenk